Jens Gammelgaard, grundlæggeren af Gammelgaard Agro er død,

december 1, 2021 0 Af Lone Gammelgaard
Jens Gammelgaard aflægger beretning til generalforsamlingen for Landboforeningen Odder-Skanderborg på Gyllingnæs tidligere i år.

Det er et ubeskriveligt og ubærligt stort tab for familien, og samtidig et stort tab for de mange mennesker, han varetog interesserne for samt for dem, han var en god ven for.

Jens var landmandssøn og dygtigt uddannet til landmand i både praktik og på landbrugsskole. Sammen med ægtefællen Susanne købte han deres første landbrug, Enggaarden i Gosmer i 1979 på 18 hektar og tomme stalde. Et landbrug som var nedslidt, men som de to fik bragt på fode igen trods den samtidige krise i dansk landbrug med tårnhøje renter og inflation.

Susanne og Jens oplevede en gældsprocent på over 100 i de første år med landbruget og lærte hurtigt, at der altid skulle være sorte tal på bundlinjen. De valgte, at det skulle være planteavl til sikring af foder til en svineproduktion med både søer, smågrise og slagtesvin, som skulle være det bærende i landbruget.

Et forbillede

Jens var en utrolig dygtig landmand både hvad angik mark, stald og økonomi. Et forbillede for landmænd på hans egn og samtid. I dag, 42 år senere, nåede Jens heldigvis med stor glæde og stolthed at opleve videreførelsen af landbruget/virksomheden til sønnen Allan og svigerdatteren Lone.

Landbruget har gennem årene udviklet sig, vækstet og er hele tiden fulgt med tiden. I 2003 købte Jens og Susanne Gersdorffslund og flyttede hertil. I dag omfatter virksomheden drift af 600 hektar og 1250 søer, 46.000 smågrise, hvoraf 23.000 færdiggøres til slagt. Der er 10 medarbejdere. Lone og Allan arbejder fuldtids i virksomheden, og Susanne laver morgen- og middagsmad til alle.

Landboforeningen har mistet en formand og ildsjæl. Jens har, siden han blev valgt som formand i 2001, utrætteligt kæmpet landbrugets sag på en ordentlig måde, hvilket han blev meget respekteret for blandt alle medlemmer, også selvom både borgere, politikere og embedsmænd på alle niveauer langt fra altid var enige med Jens.

Han evnede at skabe enighed om at være uenige. Ofte kunne han skabe forståelse/enighed på 90 procent og uenigheden bestod måske blot i 10 procent.

Jens gav aldrig op overfor kampen om en rimelig erstatning for samfundets ønsker til f.eks. forbud mod regelret brug af pesticider på landbrugsjord. Godt hjulpet af Landbrug & Fødevarer, dygtige konsulenter og gode formandskollegaer blev erstatningsspørgsmålet i Beder bragt helt til Overtaksationskommissionen, som gav landbruget medhold i erstatningens størrelse – det var en stor dag for Jens.

At Vestre Landsret forhåbentlig omstøder påbuddet om ophør af brug af pesticider på store arealer i Aarhus Kommune når Jens desværre ikke at opleve.

Ingen sag hos et medlem var for lille eller for stor for Jens – han var altid lydhør, uanset sagens karakter. Jens ønskede altid sagen løst til alles bedste, og altid med faglighed i fokus, ordentlighed og medmenneskelighed. Uanset om det var et deltids- eller en heltidslandbrug blev man behandlet med respekt. Jens kæmpede sagen for både den lille og den store landmand, hvilket gav respekt fra alle sider.

Visionær

Jens var utrolig visionær hvad angik forandringens vinde omkring erhvervets organisationer. Lokalt blev Hads Herreds Landboforening og Skanderborg Landboforening fusioneret i 2004 til Landboforeningen Odder-Skanderborg.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev Aarhus Amts Landboforeninger utidssvarende, hvorfor Jens i 2008, sammen med formands kollegaer, blev stærkt medvirkende til og fortaler for dannelsen af Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ, som i 2019 blev omorganiseret til LFØ) med det formål at stå stærkt erhvervspolitisk i forhold til ministre og folketingspolitikere.

Jens var formand til sin død. Rådgivningsmæssigt har det i Jens’ tid heddet Hads Herreds Landboforening indtil 1. april 1991, hvor ØLR blev dannet og Jens blev valgt ind i planteavlsudvalget. Allerede i 1998 voksede rådgivningsvirksomheden til LRØ for at blive til LMO i 2013 og til Velas i 2019.

Samtlige fusioner var han dybt involveret i og altid med tanke på, hvad der var bedst for landmandsfamilierne og deres virksomheder. Danish Crown, Odder Erhvervsforening, bankråd og det lokale vandværk er blot eksempler på det utal af steder, hvor Jens dygtigt talte landbrugets sag. Senest var Jens dybt engageret i dannelsen af BioEnergi Østjylland sammen med Aura og Danish Agro.

Der kunne skrives meget mere om den indflydelse, Jens har haft i sit utrættelige virke. Han vil blive savnet, talt om og mindet mange gange, meget længe og af os alle.

Han var et meget socialt menneske, som holdt af selskabelighed, samvær og sammenhold både i faglige fora og i vennekredsen. Det synes urimeligt, at Jens alt for tidligt skulle forlade denne verden, og vi havde undet ham mange gode år endnu med sin familie og sit fantastiske landbrug som ramme om alt dét, han har udrettet i sit liv.

Æret være hans minde

Jens Gammelgaard sammen med sønnen Allan Gammelgaard, der overtog deres fælles Interessentskab pr. 1/1-2021.