GERSDORFFSLUND

Gersdorffslund blev købt af Jens og Susanne Gammelgaard i 2004 af det tidligere Pajbjergfonden. Gården kan dateres tilbage til 1381, dog under andet navn. Sit nuværende navn fik den i 1674, da gården bliver givet til Lensgreve Gersdorff af kongen, da han måtte afstå store jordbesiddelser i skåne. Gården har herefter haft skiftende ejere, indtil den kom i vores besiddelse.

I 2009 flyttede Susanne & Jens Gammelgaard ind på Gersdorffslund efter en gennemgribende renovering af hovedbygningen.

Gammelgaard Agro lejer sig ind i produktionsbygningerne og producerer årligt 9.200 slagtegrise fra 30 kg.