PRIVATLIVSPOLITIK

Her i vores Privatlivspolitik for Gammelgaard Agro finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som virksomhed bruger dem til.

Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig og/eller du giver mig adgang til, når du besøger vores website www.gammelgaard-agro.dk

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Gammelgaard Agro
CVR: 30314808
Gosmervej 70
8300 Odder

Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Gammelgaard Agro, kan du rette henvendelse via fanebladet ”Kontakt” eller ringe på telefon 2372 5229

2 Indsamling af personoplysninger

Er du kunde eller kontakter du os fra websitet, www.gammelgaard-agro.dk, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, titel, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr. m.v.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

3 Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

4 Opbevaring af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 26 måneder efter formålet er afsluttet.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Anvend kontaktoplysningerne som nævnt ovenfor.

5 Når du besøger vores side på facebook

Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger siden https://www.facebook.com/gammelgaardagro. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre Gammelgaard Agro over for potentielle interesserede, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.  Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Hvis vi modtager følsomme oplysninger, vil de blive slettet, så snart det opdages. Behandlingen sker med hjemmel i en legitim interesse ud fra en interesseafvejning. De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for Gammelgaard Agro.

Gammelgaard Agro følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. Som nævnt i nærværende politik, har du også som besøgende på vores Facebook-side mulighed for at udøve dine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på en offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Du kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Gammelgaard Agro benytter sig ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for Gammelgaard Agro at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.”

6 Sidst opdateret

Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 23-12-2020.