GRISEPRODUKTIONEN

Drægtighedsstalden,
hvor søerne går sammen til de skal fare.
En so er drægtig i ca. 3 måneder, 3 uger og 3 dage.
Farestalden.
Hver so i sin egen boks.
Pattegrisene har mulighed for at få ekstra varme i deres lille hule hvor der også er gulvvarme.
Grisenes køkken.
Vi laver selv foder til grisene
fra kornet vi dyrker på markerne.
Hertil tilsættes tilskudsfoder bla. sojaskrå og mineraler.
Foder til smågrisene.
Klimastalden.
Her kommer grisene til når de er store nok til at klare sig selv. I klimastalden går de til de er 13 uger gamle.
Flytning.
Grisene flyttes til slagtegrisestaldene når de vejer 30 kg. Der skal de bo yderligere 13 uger inden de sendes til slagt på Danish Crown.
Vask af staldene.
Hver gang en stald bliver tømt vaskes den fuldstændig ren og tørres godt, inden den gøres klar til næste hold.